Nyheter

Proposition & Anmälan

17 apr 2017

Allmänna bestämmelser

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente, information om Stimulanspaket, Riksutställning för 3-åriga ston mm, finns på www.swb.org.
 

Särskilda bestämmelser

 1. Bedömningen äger rum i Högbo, Sandviken den 18 juni.
  Bedömningsledare är Kristina Ågren
 2. Domarlista:
  Överdomare: på telefon                           Exteriör: Hans Wallemyr
  Löshoppning: Lasse Berglund               Ridprov: Gun-Britt Pettersson
 3. Kontaktperson: Sofie Hellström 0768-023342 sofie.hellstrom@outlook.com

4. Föra att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Medlem i SWB, ink regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan. Medlemskap löses på SWBs hemsida eller här http://asvh.upright.se/betalsida 

 1. Anmälningsavgiften är 1400 kronor. Gävleborgs hästavelsförening subventionerar avgiften med 200 kr för sina medlemmar. Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 400 kronor.
 2. Anmälan och betalning skall göras senast den 2/6 via Internet på https://tdb.ridsport.se.
  Där ska du logga in, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig. Betalning görs med ett OCR nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer). Manual finns på TDB under ”Start” i rubrikraden.
  Alla övriga upplysningar och meddelanden anges i rutan för ”Meddelande till arrangör” i TDB, ej via sms och mail.
  Första anmälningsdag är 7/5. Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.
 3. Vid för många anmälningar gäller turordning (förtur till SWB hästar) efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
 4. Uppstallning finns och bokas i samband med anmälan. Vid dygnsuppstallning garanterar inte arrangören att det finns sällskap till din häst, utan det beror på om andra bokar dygnsuppstallning.
 5. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
 6. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 20170618 för att återbetalning ska ske.
 7. Avanmälan skall göras i TDB eller per telefon 0768-023342
 8. Banor: Rörelser i frihet, exteriör och löshoppning sker inomhus, ridprov sker inomhus.
 9. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören).
 10. OBS nytt för i år: Alla deltagare i unghästtest skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte senare än sju dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall visas före urlastning.
 11. Information kommer att läggas ut på arrangörsföreningens hemsida, www.ghaf.nu. Startlistor och ryttarmeddelande på www.equipe.com

16.Startanmälan skall göras i sekretariatet senast 30 min före start.

 1. Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får all information inför bedömningen.
 2. Rätt till ändringar förbehålls.

 

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs Bedömningsreglemente för Unghästtest.