Nyheter

Allmän information

11 feb 2013

 Kvalitetsbedömning ett utbildningsmål och en kontrollpunkt

Alla hästar registrerade hos ASVH får delta. För att få möjligheten att delta i ASVHs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan löst Plusmedlems- eller Medlemsskap i ASVH inkl regional avelsförening. Vid många anmälda har häst med grönt pass företräde.

Kvalitetsbedömningen är en bedömning av den grundutbildade 4-åriga hästen där fokus ligger på ridegenskap.
5-åriga ston som haft föl, som kan registreras enligt reglementet i ASVH, får ett bonusår och kan delta i samma grupp som 4-åringarna.

Kvalitetsbedömningen är stonas bruksprov! I avelsarbetet är det viktigt att vi använder rätt ston, då är kvalitetsbedömningen ett bra system att få en allsidig bedömning.

Sedan 2010 finns i Kvalitetsbedömningen en ”Öppen klass” där det ges möjlighet att visa äldre hästar, t ex ej tidigare visade ston som ska användas i avel.

Hästarna visas vid  tre stationer:

·          Mankhöjdsmätning och ID-kontroll

·          Exteriör och gångarter under ryttare

·          Hoppning under ryttare alternativt löshoppning

 

·         Förändringar 2013 

·         Löshoppningen ändras itill 3-hindersystemet, se skiss. 

·         Domaren får möjligheten att sätta halvpoäng på alla bedömningar.

·         Diplom är förbehållet hästar registrerade på gröna, vita och gula papper.

 

 Kvalitetsbedömningarna arrangeras mellan 1 april - 1 september av ASVHs regionala avelsföreningar.

I Bedömningsreglementet för Kvalitetsbedömning finns fullständig information om hur kvalitetsbedömningen går till.
Propositionerna länkas i tabellen nedan allt eftersom de är klara.

Kvalitetsbedömningen är:

·         ett utbildningsmål och en kontrollpunkt för 4-åringen

·         ett viktigt selektionsurval för ston till avel

·         en talangjakt för hästar till sporten

·         en mötesplats för köpare och säljare

·         en kvalväg till 4-årschampionatet

·         en kvalväg till stimulanspaketet

·         underlag för stambokföring efter fölning

·         ett tillfälle för råd om fortsatt utbildning och träning av kunniga domare