Nyheter

Allmän information

31 mar 2017

Passa på och få ditt föl bedömt, de ger fölet en första erfarenhet av fortsatta träningen mot en hållbar individ. Detta kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu

 


 

Alla föl som ska registreras hos ASVH får delta i fölbedömningen.

För att få möjligheten att delta i ASVHs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan löst Plusmedlems- eller Medlemsskap i ASVH inkl regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering hos ASVH finns i ASVHs Sto & Unghästreglemente, se www.asvh.se.

 

Fölbedömning är en officiell bedömning men ej avelsvärderande. Resultaten rapporteras till ASVH och arkiveras för ev framtida utvärdering.

Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser och vinnare inom respektive kategori utses. Fölen bedöms efter en 60-poängsskala.

 

 

Hailey 

e: Stalypso 95313  u: Wella (SWB) e: Looping 876 

Ägare & Uppfödare: Rock Around The Clock Productions

Visare: Alva Aulin