Nyheter

Medlemskap

10 feb 2013

 Information om medlemskap i ASVH och regionala avelsföreningar 2013

Medlemskapet innebär att man är medlem både i ASVH och en till ASVH ansluten regional avelsförening. Det finns tre olika kategorier av medlemskap som heter PlusmedlemMedlemoch Supportermedlem. Dessa har olika medlemsavgift och olika innehåll som beskrivs nedan.

Plusmedlem. Medlemsavgiften till ASVH för 2013 är 1000 kr. Till detta tillkommer medlemsavgiften i den regionala avelsföreningen.

Innehåll i medlemskapet:

·         Möjlighet att visa häst som man äger vid bedömningar och övriga arrangemang anordnade av ASVH, Swede Horse eller till ASVH asnlutna regionala avelsföreningar.

·         ASVHs elektroniska nyhetsbrev som publiceras cirka 20 gånger per år.

·         Förmånliga rabatter på ASVHs profilsortiment.

·         Förtur att anmäla till ASVHs medlemsresor.

·         Inloggning till medlemssidor på ASVHs nya webbplats.

·         Profilering av din egen hemsida/verksamhet via länkning från ASVHs hemsida. Möjlighet att lägga upp logga och kontaktuppgifter på www.asvh.se.

·         Tillgång till salusajt.

·         Tillgång till stimulanspaketet för betäckning av meriterat ungsto. Läs mer om stimulanspaketet här.

·         Möjlighet att delta vid av ASVH arrangerade seminarier och konferenser.

·         Tillgång till fri avelsrådgivning i samband med betäckning.

·         Försäkringsrabatt 10 % hos Agria Djurförsäkring. (Gäller hästförsäkringar)

·         Rabatt 10 % vid inköp av angivna foderprodukter från I Form Hästfoder.

·         Rabatt 5 % från Apoteket AB vid inköp av handelsvaror från angiven produktkatalog. Dessutom fraktfri leverans hem till dig.

·         Rabatt 15 % på arvoden på den delen som överstiger ev. rättsskydd vad gäller civilrättsliga frågor hos Öberg & Heijne advokatbyrå (Elina Sultan) och 15 % rabatt på på arvoden för skatterättsliga frågor hos LRF Konsult (Peter Nilsson eller Fredrik Rosén).  ASVH:s ordförande Lars Pelin kan för plusmedlemmar utan ersättning besvara enklare skatterättsliga frågor samt tjäna som koordinator för de ärenden som måste vidare till LRF Konsult och/eller Öberg & Heijne advokatbyrå .

·         Gratis bruksprovskatalog.

·         Rabatt på entréavgift till Bruksprovet och Svensk Avel och Sport Championat.

·         Rabatt på anmälningsavgift till av ASVH arrangerade auktioner.

Den regionala förening man tillhör kan också ha olika förmåner för sina medlemmar. Dessa listas inte här av utrymmesskäl men kan hittas via respektive förenings hemsida eller via direktkontakt med föreningen.

I dagsläget har de regionala avelsföreningarna en medlemsavgift som ligger mellan 100350 kr beroende på förening.

Observera att av de 1000 kr som Plusmedlemskapet kostar, kommer 200 kr av dessa att tillfalla den regionala avelsföreningen man valt. Detta för att ge ytterligare stöd till den regionala verksamheten inom ASVH som är av stor betydelse bl.a. för genomförandet av unghästbedömningar och olika utbildningar.

Medlem. Medlemsavgiften till ASVH för 2013 är 200 kr. Till detta tillkommer medlemsavgiften i den regionala avelsföreningen.

Innehåll i medlemskapet:

·         Möjlighet att visa häst som man äger vid bedömningar och övriga arrangemang anordnade av ASVH, Swede Horse eller till ASVH anslutna regionala avelsföreningar.

·         ASVHs elektroniska nyhetsbrev som publiceras cirka 20 gånger per år.

·         Rabatt på ASVHs profilsortiment.Möjlighet att anmäla till ASVHs medlemsresor. Dock har Plusmedlemmar förtur.

·         Inloggning till medlemssidor på ASVHs nya webbplats.

·         Profilering av din egen hemsida/verksamhet via länkning från ASVHs hemsida. Möjlighet att lägga upp logga och kontaktuppgifter på www.asvh.se.

·         Tillgång till salusajt.

·         Tillgång till stimulanspaketet för betäckning av meriterat ungsto. Läs mer om stimulanspaketet här.

·         Möjlighet att delta vid av ASVH arrangerade seminarier och konferenser.

·         Tillgång till avelsrådgivning i samband med betäckning till förmånligt pris.

Supportermedlem. Medlemsavgiften till ASVH för 2013 är 150 kr.

·         ASVHs elektroniska nyhetsbrev som publiceras cirka 20 gånger per år.

·         Viss rabatt på ASVHs profilsortiment.

Avisering

·         Avisering av årlig medlemsavgift från ASVH senast i början av januari månad.

Viktigt kring rösträtt

·         Enligt stadgarna som finns att läsa på här så är ASVHs årsmöten så kallade fullmäktigemöten. Ledamöter till fullmäktige utses på respektive regional avelsförenings årsmöte. Man kan utse antal ledamöter i förhållande till antalet medlemmar som den regionala föreningen har. Alla medlemmar har rösträtt vid den regionala föreningens årsmöte, och sedan är det fullmäktigeledamöter som har rösträtt på ASVHs årsmöte.

·         ASVH bjuder i samband med fullmäktigemötet in till ett medlemsmöte dit alla medlemmar är välkomna. Där kommer information att ges om de frågor och ärenden som är aktuella till det ordinarie fullmäktigemötet.

Viktigt kring medlemskap 2013!

·         Det krävs ett medlemskap för hästens ägare, Plusmedlem eller Medlem, för att kunna visa häst vid bruksprov, unghästbedömningar, rådgivande bedömning och riksfinaler samt för deltagande i av ASVH/Swede Horse arrangerade auktioner

För kategorierna Plusmedlem och Medlem gäller att en ungdom under 25 år betalar halva den ordinarie medlemsavgiften till ASVH. Olika villkor kan gälla för avgiften till olika regionala avelsföreningar.